Christer Montin

Vad gör en projektledare på Falu Energi & Vatten?

Mina arbetsuppgifter handlar mycket om att ta fram underlag som arbetsritningar och materiallistor inför ett utförande av nya eller utökade elanslutningar till elnätet. Ett större projekt som jag är delaktig i just är Faluns nya resecentrum. Tillsammans med övriga ledningsdragare på Falu Energi & Vatten och projektgruppen (Falu kommun, Trafikverket och Dala Trafik) ger jag förslag kring en planering för hur elnätet ska byggas om. Jag tittar på om våra nuvarande ledningar ligger i vägen och möjligheter för att dra om dessa. Sedan ger jag även förslag på placering av trafikbelysning och beställer hem material som våra elmontörer installerar.

Hur kan en arbetsdag se ut?

Förutom att finnas med och stötta upp vid större projekt, så kan en dag bestå av att hantera för- och färdiganmälningar från kunder som bygger nytt eller vill bygga om fastigheter. Min roll blir då att se över möjligheterna för elanslutning. Några frågor som jag undersöker är; var finns våra ledningar, behöver vi utöka vårt nät för att kunna leverera elen och vad behöver kunden själv göra för att ansluta sig. Vårt mål är att kunden ska få elen som den eftersträvar.
Ibland kan jag även gå in som backup till kundtjänsten vid vissa tekniska frågor. Häromdagen hjälpte jag till med svar kring vad som gäller vid nyinstallation av solceller på en fastighet.