Anita Andersson

Vad gör en kartingenjör på Falu Energi & Vatten?

Jag lägger in nya vatten- och avloppsledningar i VA-systemet och genomför fastighetsutredningar, servitut, ledningsrätter, avtal. Jag granskar också bygglov för eventuell installation av fettavskiljare samt kontrollerar så att det inte byggs på våra VA-ledningar. Dessutom följer jag upp hela kedjan för servisanmälan för de som vill ansluta sig till vatten- och avloppssystemet.

Hur kan en arbetsdag se ut?

Jag kan ta en arbetsdag för inte så länge sedan. Den började med att jag granskade bygglov vid byggnadsnämnden på Falu kommun. Visar till exempel ett bygglov att den sökande vill bygga om en lokal till restaurang, skriver jag ett yttrande att vi kräver installation av en fettavskiljare. Det är viktigt att restaurangens fett inte ska gå direkt ut i våra ledningar och orsaka stopp. En stor andel av alla stopp i våra ledningar beror på fettansamlingar, så det är ett stort problem. Jag skickade även ut informationsbrev till fastighetsägare kring utbyggnaden av vatten- och fjärrvärmeledningar mellan Falun och Borlänge, och gjorde fastighetsutredning angående utbyggnad av nya VA-ledningar i Enviken.