Madelene Krång Hvitman

Vad gör en marknadsassistent och kundtjänstmedarbetare på Falu Energi & Vatten?

Jag tar emot och svara på våra kunders frågor kring till exempel fakturor, flytthantering och felanmälan. Jag har också extra fokus på fjärrvärmefrågor. Då kan det handla om administrativ hantering som att skriva avtal och fakturera anslutningsavgifter eller servicebesök.

Hur kan en arbetsdag se ut?

Som det ser ut just nu är vi fem personer som arbetar på kundtjänsten. Det innebär att vi delar på inkommande samtal och övrig tid använder vi för administrativa uppgifter. Ett samtal innebär ofta uppföljning som uppläggning av elhandelsavtal, ta fram statistik eller bokning av olika tjänster. Fjärrvärmekunderna ringer till exempel för att underhållsgarantibesök, service eller ägarbytesbesök. En arbetsdag består även av att köra igång nya fjärrvärmeanläggningar i vårt datasystem, ta fram och skicka fjärrvärden, göra faktureringsuppföljning, planering och bokning inför studiebesök vid kraftvärmeverket samt en hel del diversefakturering. Min arbetsdag kan med andra ord se väldigt olika ut beroende på vad våra kunder och mina kollegor efterfrågar.