Henrik Eriksson

Vad gör en kommunikatör på Falu Energi & Vatten?

Mycket handlar om att lyssna, informera och prata med våra kunder. Mitt arbete innebär att förklarar hur och varför man ska sortera sitt avfall. Det kan vara allt från mindre uppdrag som att åka ut i verksamheter och informera kring hur vi sopsorterar i Falu kommun, till att hitta smidiga och enkla system för återvinning. Just nu planerar jag för hur vi ska återvinna under kommande skid-VM och hur vi kan utveckla vårt arbete tillsammans med skolorna.

Hur kan en arbetsdag se ut?

Den är väldigt varierad. En dag kan bestå av att planera en marknadsaktivitet. Under sommaren har vi till exempel miljödagar tillsammans med Kopparstaden och Maserfrakt. Under fyra dagar har de boende möjlighet att besöka oss på olika platser i kommunen och lämna sina saker till återvinning. För mig innebär det att planera dagen med till exempel information om nyheter från vår verksamhet, bemanning och annonsering.